మాచిపత్రితో కడుపులో పురుగులు నశిస్తాయి

మాచిపత్రి నుంచి “శాంటోనైన్ ” అను ఔషధాన్ని తయారుచేస్తారు. ఈ ఔషధం అల్లోపతి వైద్యవిధానంలో కడుపులో నులిపురుగులు , ఎలికపాములు మొదలగు క్రిములను చంపుటకు ఉపయోగిస్తారు . ఈ శాంటోనైన్ ఔషధమును రాత్రి సమయం నందు రోగులకు ఇచ్చి తెల్లవారిన తరువాత ఆముదమును త్రాగించెదరు. ఇందువలన కడుపులో పురుగులు చచ్చి మలముతో కలిసి పడిపోవును . ఈ ఔషధం చాలా వేడిని కలిగించును. దీనిని సేవించిన కొందరికి రెండుమూడు రోజుల వరకు కండ్లు పచ్చగా అవ్వడం మొదలగు బాధలు కలుగును. ఔషధం మోతాదు ఎక్కువ అవ్వడం వలన పైన చెప్పిన బాధలు కలుగును. మూలిక నుండి తీయబడిన శాంటోనైన్ వాడటం వలన ఇటువంటి ఇబ్బంది కలుగుచున్నది. అసలు మూలికనే కషాయంగా గాని చూర్ణంగా గాని ఉపయోగించినచో ఎటువంటి దుష్ఫలితాలు కలగవు.
* మాచిపత్రిని అప్పుడప్పుడు నోట్లోవేసుకొని తులసి ఆకువలే తినుచున్న అన్నాశయం నందు పురుగులు నశించి మంచి ఆకలి కలుగును.
* మాచిపత్రితో రెండు మూడు మిరియాలను కలిపి చిన్నచిన్న ఉండలు చూసి చిన్నపిల్లలకు ఇచ్చుచున్న కడుపులో పురుగులు నశించును. అందువలన చిన్నపిల్లలకు వచ్చు అనేకరకాల రోగాలు రానివ్వదు.
* మాచిపత్రి ఆకులతోను , కంకులతో చేసిన కషాయం వ్రణములను, దద్దులను, కుష్ఠురోగమును మాన్పును .
* శరీరంలోని వాతమును , చిన్నపిల్లలకు వచ్చు ఈడ్పురోగమును నయం చేయును . క్రిములను హరించును .
* వరుసగా వచ్చు జ్వరమును , అజీర్తిని , మూర్చరోగమును, అపస్మారం , కలరా , రుతుబద్ధం వంటి వాటికి మాచిపత్రి ఆకులు , వెన్నులతో కషాయం అద్బుతంగా పనిచేయును .
* వ్రణములతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు పైన చెప్పిన కషాయంతో వ్రణములను కడుగుచున్న అవి త్వరగా నయం అగును.
* కుళ్లిన వ్రణముల మీద మాచిపత్రి ఆకులను వెచ్చచేసి కట్టుకట్టిన వ్రణములకు రంధ్రం పడి అందులో ఉండు చెడు బయటకి వెళ్లి వ్రణం తొందరగా మానును .
* తలపోటు , తలనొప్పి , వాతనొప్పులకు ఈ ఆకులను వేడిచేసి కట్టుకట్టిన తగ్గిపోవును .
* మాచిపత్రి ఆకులకు వెన్నరాసి కండ్లకు కట్టిన కండ్ల ఎరుపులు , పోటు నిమ్మళించును.
* మాచిపత్రి జిగటగా, మధురంగా , రుచికరంగా ఉండును. కుష్టు, రక్తంలో వాతం, జ్వరం, భూతబాధ , పిశాచభయం వంటివాటిని నశింపచేయును అని ధన్వంతరి నిఘంటువు తెలియచేస్తుంది.
* త్రిదోషమును,రక్తదోషమును , భూతావేశంను , క్రిములను , చర్మవ్యాధులను పోగొట్టి బలమును , శుక్రవృద్ధిని , రుచిని , బుద్దికుశలతను కలుగచేయును అని అనేక ఆయుర్వేద నిఘంటువుల యందు రాసి ఉన్నది.
* మాచిపత్రి పలచటి కషాయంతో మలాశయమును కడిగిన క్రిములు నశించును. కడుపులోని పురుగులను చంపుటకు ఆకురసం మంచిది .

More News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

UCPL-TNILIVE

© 2018 TNILIVE. All rights reserved. Write to us with suggestions, comments and questions - editor.tnilive@gmail.com